BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Szkolenia BHP - wstępne i okresowe
2. Ocena ryzyka zawodowego
3. Postępowania powypadkowe
4. Instrukcje BHP
5. Kompleksowa obsługa firm
6. Doradztwo

Ochrona przeciwpożarowa

1. Szkolenia PPOŻ - wstępne, okresowe
2. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
3. Organizacje prywatnych ewakuacji
4. Kompleksowa obsługa firm
5. Doradztwo

HACCP

1. Szkolenia
2. Opracowywanie dokumentacji HACCP, GHP, GMP.
3. Wdrażanie systemu w firmach.
4. Nadzór nad funkcjonowaniem sytemu

Witamy w Syjon - BHP

Jako firma od kilku lat tworzymy zewnętrzną służbę BHP. Świadczymy usługi w trzech dziedzinach: BHP, PPOŻ oraz HACCP. Podejmujemy się realizacji jednorazowych zleceń na wykonanie wszystkich czynności standardowo zawartych w ofercie jak i obsługi stałej. Zlecając nam wykonanie usługi lub powierzając nam nadzór nad swoją firmą zyskują Państwo swojego opiekuna do spraw BHP i PPOŻ.

Jesteśmy specjalistami w tych dziedzinach. Posiadamy wieloletnią praktykę, wiedzę i doświadczenie. Z naszych usług korzystają zarówno firmy prywatne jak i instytucje państwowe różnych branż. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP oraz kompetencje pedagogiczne pozwalają nam właściwie wypełniać powierzone obowiązki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
U nas znajdziecie Państwo miłą i rzetelną obsługę.